ONS PROGRAMMA

Basis van het LEADER programma is het gebiedsplan, de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Hierin staan de thema’s en subsidievoorwaarden beschreven.

Voor de komende jaren wordt ingezet op de volgende thema’s:

1. Duurzame, circulaire regio

2. Voedzame regio

3. Beleefbare regio

4. Vindingrijke regio

 

Het programma kent Proeftuinprojecten, kleine aanvragen gericht op het onderzoeken en uitwerken van een innovatief idee, en Impactprojecten. Hierbij gaat het om concrete investeringen in een nieuwe activiteit of nieuw bedrijf.

 

Voor Proeftuinprojecten is de bijdrage minimaal € 5.000 euro en maximaal € 25.000.

Bij Impactprojecten is de bijdrage tussen de € 25.000 en €125.000.