hoe vraag ik subsidie aan?

We zijn LOS!

Sinds 2 april 2024 kunnen aanvragen worden ingediend. Dit loopt via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Maar het is ten zeerste aan te raden om eerst contact op te nemen met het secretariaat van LEADER Hollandse Plassen. De coördinator kan u adviseren en begeleiden bij het voorbereiden en het indienen van de aanvraag.

 

 

 

de belangrijkste spelregels

Elke subsidie kent zijn eigen spelregels en voorwaarden. Dit is bij ons niet anders.We kennen Proeftuinprojecten, voor het uitwerken van innovatieve ideeën en Impactprojecten, waarbij we een eenmalige investeringssubsidie geven aan projecten die tot concrete impact leiden. In onze Infographic zijn de belangrijkste voorwaarden en hoogte van de subsidies overzichtelijk bij elkaar gezet.

 

onze werkwijze

Bij LEADER zijn we op zoek naar de beste projecten die het meeste waar voor hun subsidiegeld leveren. Om die reden willen we in een zo vroeg mogelijk stadium in contact komen met initiatieven die mogelijk gebruik willen maken van een LEADER-bijdrage. Als uw initiatief ‘LEADER-waardig’ is, doen wij ons uiterste best om u te ondersteunen om uw project beter te maken en te helpen bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag.

De 1e stap is contact op te nemen met de coördinator voor een oriënterend gesprek. In een vervolggesprek, waar ook een of twee leden van de Lokale Actie Groep (LAG) bij aansluiten, wordt dieper op het project ingegaan. Ook bestaat de mogelijkheid om uw idee tijdens een vergadering van de Lokale Actie Groep te pitchen.

Gewapend met de feedback van de LAG en de adviezen van de coördinator bereidt u de aanvraag in concept voor. U kunt deze eventueel ook nog laten pre-toetsen door RVO.

Op die manier zijn uw kansen op een succesvolle beoordeling en toekenning van de subsidie het grootst.

 

 

Doorlopende openstelling, maar wel met deadlines

Aanvragen kunnen op elk gewenst moment worden ingediend tot uiterlijk 29 november 2027. De Lokale Actie Groep komt vier keer per jaar bij elkaar om ingediende aanvragen te beoordelen. In dit overzichtsdocument vindt u alle data van de LAG-vergaderingen en de bijbehorende deadlines van indienen. 

 

 

Formulieren

Om een subsidie aan te kunnen vragen, moet een aantal formulieren worden ingevuld en een aantal andere documenten worden bijgevoegd. Samen noemen we dit het Projectdossier. De LEADER-coördinator kan u informeren over wat het Projectdossier in uw geval moet bevatten. Voor elke aanvraag moet in ieder geval het Format Projectplan en het Format Projectbegroting worden ingevuld. Kijk ook op de pagina DOWNLOADS voor meer formats.