agenda

4 juli: vergadering LAG met beoordeling aanvragen en mogelijkheid tot pitchen

De vergadering is op donderdag 4 juli van 10.00 – 14.30 uur. Er is dan ook weer de mogelijkhheid om ideeën te pitchen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u zich melden via deze link.

2 april: start openstelling

Op 28 maart is door de provincie het Openstellingsbesluit gepubliceerd. Vanaf 2 april zijn ook de aanvraagformulieren beschikbaar en kunnen aanvragen via de website van RVO worden ingediend.

Presentaties instructiewebinars Hoe bereid ik een subsidieaanvraag voor?

Het LEADER-programma Hollandse Plassen kent Proeftuinprojecten en Impactprojecten. Bij Proeftuinprojecten gaat het om het uitwerken en testen van innovatieve ideeën; bij Impactprojecten om investeringen die concreet bijdragen aan de plattelandseconomie. Voor beide typen aanvragen is in maart een instructiewebinar georganiseerd.

Download de presentatie van de instructiebijeenkomst op 12 maart (Proeftuinprojecten). 

Download de presentatie van de instructiebijeenkomst op 19 maart (Impactprojecten).