de lokale actie groep

 

Wat doet de Lokale Actie Groep?

De Lokale Actie Groep (LAG) is de instantie die LEADER aanvragen beoordeelt en selecteert. Daarnaast wil de LAG in een zo vroeg mogelijk stadium, dus voordat een plan voor subsidie wordt ingediend, in contact komen met initiatiefnemers om hen te helpen om tot een zo goed mogelijk project te komen. De LAG organiseert hiervoor een-op-een intake-gesprekken en thematische gebiedsbijeenkomsten. Ook bestaat er de mogelijkheid om je idee in een vergadering van de LAG te komen pitchen en kan je leden van de LAG vragen om feedback op concept-plannen.

 

Samenstelling van de Lokale Actie Groep

De LAG is samengesteld uit mensen uit het gebied. De leden die geen overheid vertegenwoordigen zijn lid op persoonlijke titel. Een Europese eis is dat de LAG voor meer dan de helft bestaat uit vertegenwoordigers van niet-overheden.

De LAG is als volgt samengesteld:

Marjon Verkleij – voorzitter

Femke Captein – lid

Anne Marie van Dam – lid

Mennie Gerritsen – lid

Carla Glorie – lid

Arthur Hilgersom – lid

Theo van Leeuwen – lid

Barry Looman – lid

Wim van Scheppingen – lid

Kees van Velzen – lid

 

Lid namens een overheid:

Marcel Gordijn – Holland Rijnland

Dirk-Jan Knol – gemeente Bodegraven

 

Lokale Actie Groep LEADER Hollandse Plassen