De LEADER-methode

De LEADER-methode is een gebiedsgerichte, integrale, bottom-up werkwijze. Een groep mensen uit het gebied, geselecteerd/geworven op persoonlijke titel en op basis van hun netwerk en kennis, stelt samen met andere betrokkenen in het gebied een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) op en voert deze ook uit. Deze Lokale Actie Groep (LAG) bestaat voor minimaal 51% uit private personen.

De LAG gaat actief op zoek naar ideeën en initiatieven ‘van onderop’ die bijdragen aan die strategie en denkt mee bij de ontwikkeling van die ideeën tot LEADER-waardige projecten. De LAG selecteert uiteindelijk de projecten die een financiële bijdrage krijgen.